• Post category:Advisories
  • Reading time:4 min(s) read

ABISO#2

PATUNGKOL SA CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)

Dahil sapagkalat ng kaso ng Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)saNew York, New Jersey, at saiba pang dako ng Amerika, ipapatupad ng Konsulado, simula sa Lunes, ika-siyam ng Marso(09Marso 2020), ang mga sumusunod na patakaran. Layunin nitong protektahan ang mga kliyente at kawani ng Konsulado laban sa COVID-19, hanggang sa bumalik sa normal ang sitwasyon:

·         Hangga’t maaari, ipagpaliban muna ang pagpunta sa Konsulado, maliban nalamang kung ito ay isang “emergency” o mayroon kayong matinding pangangailangan;

·         Huwag pumunta saKonsulado kung nilalagnat o trinatrangkaso;

·         Ang aplikante lamang ang pwedeng pumasok sa Konsulado. Kung ito ay sanggol, bata, o may kapansanan, pwede itong samahan;

·         Iwasang magtipon-tipon sa Konsulado; at

·         Mag-praktis ng “good hygiene.” Gumamit ng “hand sanitizers” omaghugas ng kamay.

*** Hindi ninyo kailangang pumunta sa Konsulado para sailangmgaserbisyo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang

index.php?option=com_content&view=article&id=1883

Nais naming pasalamatan ang ating mga kababayan sa inyong kooperasyon habang nanatili tayong alerto sa mga anunsyo mula sa mga sumusunod:

·         CDC: https://www.cdc.gov/media/dpk/diseases-and-conditions/coronavirus/coronavirus-2020.html

·         New York State Health Department: https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/

·         Department of Health of the Philippines: https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV

Para sa mga magbiyabiyahe sa ibang bansa, maaari lamang makinig sa payo ng Centers for Disease Control and Prevention, U.S. State Department, Philippine Bureau of Immigration at Department of Health,pati na rin sa mga awtoridad ng bansang binabalak ninyong bisitahin.

Maramingsalamat po.

05 March 2020

HOW TO AVAIL OF SERVICES

DURING THE COVID-19 OUTBREAK

 

SERVICE

IS PERSONAL APPEARANCE NECESSARY?

RECOMMENDATION

Passport Application

Yes

Defer applying for a passport unless and until your passport has expired and you have an urgent trip ahead.

Civil Registration

(Reports of Birth, Marriage, or Death)

No

Mail documentaryrequirements to:

 

Philippine Consulate General in New York

Attn: Civil Registration Unit

556 Fifth Avenue, New York, NY 10036

 

Notarization of documents (e.g. Special Power of Attorney; Affidavits; Contracts)

No

Obtain an “Apostille Certificate” instead, which, in most cases, could be obtained by mail.

 

Have the document notarized first by a local notary public, then have it “Apostilled” by the Office of the Secretary of State which has jurisdiction over your place of residence.

 

For more information, please check with your respective Offices of the Secretary of State.

“Dual Citizenship”/Retaining or Reacquiring Philippine Citizenship

No for preprocessing of documents.

 

Yesfor oath-taking

 

Email scanned documentary requirements to:

newyorkpcg.dual@dfa.gov.phwith the email subject: “Request to Preprocess”

OR

 

Mail photocopies of documentary requirements to:

 

Philippine Consulate General in New York

Attn: Dual Citizenship Unit

556 Fifth Avenue, New York, NY 10036

 

Once all documents are found complete, you will be contacted to schedule your oath-taking.

 

Visa

No

Mail documentary requirements to:

 

Philippine Consulate General in New York

Attn: Visa Unit

556 Fifth Avenue, New York, NY 10036

 

Overseas Voters Registration

Yes

Defer registering during this critical time. Registration is open until September 2021.

Social Security System Services

No

Please contact:

 

Ms. Celenia D. Dimaano

SSS Representative

Telephone No. 646-684-3872

dimaanocd@sss.gov.ph

 

Pag-IBIG Services

No

Please contact:

 

Mr. Michael F. Azucena

Pag-IBIG Representative

Telephone No. +1 646 8696690

Mobile No. +1 646 832 6208

popnewyork@pagibigfund.gov.ph

 

 

When mailing, please include a self-addressed prepaid stamped envelope, preferably Priority Mail, with tracking number, that we will use to mail you back.

Please visit www.newyorkpcg.org for documentary requirements on any of our consular services.

***nothing follows***